PUBLICITAT


Una correcta publicitat al lloc, forma i moment adequats permetrà tenir una gran repercussió al públic objectiu.

Actualment el vídeo està prenent protagonisme com a eina de publicitat.

Emprem diverses eines narratives per facilitar la descripció i promoció del producte: desenvolupament d’un bon guió, imatge cuidada, imatge generada per ordinador, etc.
SERVEIS VÍDEO