DOCUMENTAL


Produïm pel·lícules documentals i sèries concebudes per la seva divulgació a canals de TV o la xarxa.

En l’àmbit de la museística i de les exposicions existeixen diferents solucions audiovisuals tals com: Vídeos didàctics, curts de ficció documental i fins i tot arxiu documental de les obres.
SERVEIS VÍDEO